Bank och finans

Ordet finans omfattar med vardagliga ord hur man studerar individer, företag, organisationer och staters kapital och resurser. Man tänker sig nog oftast att ordet finans hör ihop med regeringen, särskilt finansdepartementet som är den enhet som har hand om Sveriges ekonomi.

Man kan också tänka på olika finansieringsformer som aktiekapital och lån. För att få in mer finansiering kan en stat höja skatter på bland annat bensin, olika inkomster med mera, de kan trycka upp mer pengar, men det är inte bara att göra så, landets ekonomi måste gå ihop.

Finansbolag

Ett finansbolag bedriver en verksamhet som befriar kapital åt antingen en näringsidkare eller en privatperson. De allra största finansbolag är ägda av banker men många är även ägda av ett icke finansiellt företag, som enbart vill hjälpa sina kunder med finansieringsmöjligheter och deras vanligaste tjänster brukar vara factoring – ett gemensamt namn som står för fakturafinansiering, det innebär att ett företag belånar eller säljer sina fakturor för att få loss kapital snabbt. Andra tjänster kan vara avbetalningslösningar eller leasing. Kunder som använder sig av factoring brukar vara de som har små eller medelstora förlag och som fort behöver få in pengar.

Leasing

Med leasing menas att du hyr ett föremål från ett finansbolag föremål under en viss tid som är överenskommet. Efter leasingtiden kan du antingen köpa loss föremålet eller leasa nya saker igen. Det kan vara datorer och andra saker som behövs på ett företag och som tappar värde snabbt.

Bank kontra finansbolag

En bank arbetar huvudsakligen med in- och utlåning, hjälper sina kunder att sätta upp sparmål, överföring av kapital och mycket mer. De arbetar inte alls med factoring eller liknande. Här kan du som förälder få hjälp att placera ditt barns pengar på ett konto där pengarna inte fås tas ut innan barnet är myndig. Du kan även få hjälp med ett kontantkort till ditt barn, dit du överför pengar så barnet kan handla utan att ha kontanter på sig.