Kryptobörsernas uppgång och, fall?

Cryptobörser

Vi ser just nu ett historiskt skifte i den globala och svenska ekonomin. I takt med att tillväxten och globaliseringen av det monetära systemet växer så skapas det nya utvecklingssteg. Vi gick från byteshandel, till mynt. Men det dröjde flera 100 år innan krediten uppfanns. Det var först då som den globala handeln tog fart, i och med att kommanditbolag kunde investera i handelsrutter. Ytterligare några 100 år har gått och idag växlas pengar fram och tillbaka på världens valutabörser. 

Det naturliga utvecklingssteget, som vi står inför är decentralisering. Kryptovaluta gör detta möjligt [Källa: cryptoholics.com]. Förutom det kryptovalutor möjliggör i from av teknik med smarta kontrakt och öronmärkta eller anonyma transaktioner. Så ha de skapat en helt ny industri; kryptobörserna eller så kallade crypo exchanges. 

Då kryptovaluta som fenomen fortfarande är i sin vagga jämfört med det monetära systemet så är värdet på valutan väldigt känsligt för nyheter och trender. Detta skapar en volatilitet som gör det väldigt attraktivt att handla de olika valutorna. Den mest stabila av de decentraliserade valutorna är bitcoin, men även detta coin kan ha uppgång och fall på 10-tals procent på ett dygn.

Det blir då extremt viktigt att att ha en kryptobörs du kan lita på och som du vet är stabil. Att hitta den bästa kryptobörsen kan vara ett gissel. Det finns väldigt välskrivna och tillfölitliga guider som till exempel denna guide hos Cryptoholics [https://cryptoholics.com/sv/kryptoborser/] men samtidigt ser vi att det professionella handlandet av kryptovalutor ofta sker på flera olika börser samtidigt av samma person eller företag. 

Stora finansiella bolag slåss om möjligheten att vinna kampen om kryptohandlarna. Marknaden är redan stor men kan växa enormt mycket mer. I januari 2021 så låg antalet kryptoanvändare på 106 miljoner människor [källa: https://assets.ctfassets.net/hfgyig42jimx/5u8QqK4lqjEgL506mOx4m3/d44d8e204aecfc75a839e2a9d505f5d1/Crypto.com_Data_Report_-_On-chain_Market_Sizing.pdf]. 

Det är bara 1 procent av den totala befolkningen på jorden. 

Kryptovalutor är här för att stanna och kommer fortsätta växa i pouläritet. Under lång tid framöver så kommer vi se mer och mer kryptobörser växa fram i takt med att marknaden expanderar.