IT-tjänster och projektledning

För en IT- projektledning är de grundläggande principerna att projektformen på kort sikt ska försöka att skapa en unik tjänst, miljö eller produkt. Det kan vara projekt som att utveckla en e-handelssajt, slå ihop två eller flera databaser eller avlägsna gamla servrar. När du jobbar med ett nytt projekt kan du även försöka lägga in ett system där du kan köpa bitcoin SEK, annars är det tre saker du måste jobba mot och det är kostnader, omfattning och tid. Om du ska lyckas med ett projekt bör kostnad, omfattning och tid vara i balans med varandra, inget av dem får ta mer utrymme än de andra, skulle så ske kan projektet gå mot en tragedi. Ett projekt och då spelar det ingen roll om det är inom IT eller något annat område, kräver fem olika projektledningsfraser och dessa är först, en ordentlig inledning och planering. Efter det ska genomförandet ske under stor övervakning, till sist bör det göras en ordentlig kontroll innan projektet avslutas.

Många misslyckade projekt

Tyvärr är det många projekt inom IT-området som misslyckas och 2004 var det endast 29 procent av projekten som blev lyckade. Varför misslyckas då så många IT-projekt? Jo, dessa projekt är svårare att göra än många andra, här jobbar man mot deadlines, en budget som ofta är begränsad och det finns inte tillräckligt med folk som har tid att med på IT-projekt.

Specifika problem

Ibland kan man stöta på tekniska problem som till exempel säkerhetsrisker i ett operativsystem, hårdvara-, databas- eller nätverksproblem. Andra orsaker till att ett IT-projekt kan bli misslyckat är att ett problem startat redan i processens början och det handlar då ofta om att planeringen var bristande. Det är a och o att IT-avdelningen ordentligt tänker igenom om de har tillräckligt med kapital för att driva igenom projektet. Vilka färdigheter krävs? Vem kan jobba med projektet och hur lång tid kommer det att ta att hinna med alla moment?