Systemutveckling och dess processer

Precis som agila metoder är den så kallade vattenfallsmetoden också en sekventiell systemutvecklingsprocess. Här syns alla framsteg som ett flöde, precis som ett vattenfall, därav ordet. De olika faserna är: förberedelse, analys, etablering, konstruktion, design, test, underhåll med mera. Processen att ta emot en beställning på ett datorsystem kallas systemutveckling – Som i sin tur är ett system som består av både hårdvara och mjukvara, ordet kommer från engelskans (computer system) och behandlar data på ett viktigt sätt.

Systemutvecklingsprocessen

Den process som tar emot en beställning på ett datorsystem kallas för systemutveckling. Exempel på ett enkelt datorsystem är en pc, och ett annat mer sammansatt system är internet som gör det möjligt att kommunicera med andra människor i hela världen genom olika sociala nätverk.

Systemutvecklare

En som jobbar med systemutveckling tar fram och utvecklar IT- och datasystem eller endast delar av system. En systemutvecklare kan vara med och utveckla system för att styra industriproduktion eller ekonomisystem. Programmering är det väsentligaste arbetet för en systemutvecklare och det är bra om du är kreativ, logisk, social och tycker om att jobba med andra människor. Jobbar du som systemutvecklare kan du jobba inom de flesta branscher, som exempelvis på ett företag som sysslar med inriktningar inom både hårdvaru- och mjukvaruutveckling inom olika organisationer, myndigheter och IT-områden. Du kan antingen vara anställd på ett företag eller jobba som konsult ute hos kunder.

Systemutvecklaren är med när nya IT-system ska utvecklas eller om redan befintliga system måste utvecklas vidare. Det vanligaste är att en systemutvecklare arbetar självständigt med programmering eller så kan han/hon ge den programmeraren som konstruerar datasystem praktiskt instruktioner.

Utbildning

Om du vill bli systemutvecklare krävs det oftast en utbildning med datainriktning på högskolenivå. En civilingenjörsutbildning där du läser inriktning mot data eller en utbildning med systemvetenskaplig inriktning. I skrivande stund ser framtidsutsikterna bra ut för de som studerar till systemutvecklare.